PROGRAMA D'INTERVENCIÓ EN ADOLESCENTS

PROGRAMA D'INTERVENCIÓ EN ADOLESCENTS

PROGRAMA D'INTERVENCIÓ EN ADOLESCENTS

La violència de gènere és un problema social que afecta totes les seccions de la societat, inclosa la població juvenil o adolescent.

La violència no s'inicia normalment amb agressions físiques sinó amb comportaments de domini i abús, en moltes ocasions sense que l’adolescent tingui consciència d’estar patint aquesta violència.

Les noies joves i adolescents es poden veure embolicades i atrapades en relacions afectives, per això és fonamental una informació, psicoeducació social i atenció especialitzada que possibiliti detectar aquestes realitats i sortir-se'n.

Ajudar les adolescents i les seves famílies a identificar situacions de maltractament i aturar-les és un dels objectius prioritaris en la nostra lluita contra la violència de gènere.

La intervenció psicosocial s’orienta a assolir el desenvolupament integral de la personalitat, dotant-les estratègies i mecanismes que les ajudin a enfrontar-se a les dificultats quotidianes amb plena responsabilitat, així com a allunyar-se de qualsevol forma de violència.

 

LA NOSTRA ATENCIÓ 

Primer contacte (derivació)

Fase d’acollida. Diagnòstic integral individual

Pla d’intervenció individual (ella, família, entorn, etc)

Procés d’intervenció individual psicosocial (àmbit o línies d’acció)

 

 1. Atenció psicològica

 2. Atenció a famílies

 3. Reescolarització

 4. Capacitació laboral / inserció laboral

 5. Integració a la comunitat (informació sobre recursos i ofertes formatives i laborals existents)

 6. Activitats socioeducatives

 7. Acompanyament individual

COM ORIENTEM

 

Espai individual psicoeducatiu per a noies adolescents i joves, on s’ofereix assessorament i orientació en temes relacionats amb les seves necessitats: estudis, relacions socials, familiars, etc.

 

Grup de reflexió i diàleg per a noies adolescents i joves en el qual s’aborden les temàtiques que proposen o s’ofereixen en cada trobada com, per exemple, l’amor, la bellesa, relacions sanes, etc.

 

Grup psicoeducatiu per a famílies, que consisteix en un espai de trobada i intercanvi per poder donar acompanyament en el seu exercici de la paternitat i maternitat, particularment durant l’etapa adolescent de les seves filles.

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS 

 

Desenvolupar i implementar un programa d’intervenció que inclogui prevenció i atenció psicosocial i psicoeducativa a adolescents que han estat víctimes de violència de gènere o que es troben en una relació tòxica, així com a les seves famílies. També s’implementarà des de la visió de la prevenció.

 

Específicament:

 1. Suport i comprensió i facilitar a l’adolescent i un espai per a l’alleujament emocional.

 2. Augmentar la seguretat de la víctima i de la família.

 3. Ajudar a restablir el control sobre la seva pròpia vida prenent les seves pròpies decisions.

 4. Fer-li comprendre que ella no és responsable de la ràbia ni de les conductes violentes de la seva parella i que ningú té dret a maltractar-la.

 5. Ajudar a aclarir les expectatives de rols de gènere i mites sobre la violència masclista. 

 6. Proporcionar-li informació sobre la violència masclista i les seves conseqüències.

 7. Ajudar a reconèixer les seves fortaleses i habilitats.

 8. Ajudar-la a expressar emocions, sobretot els sentiments contradictoris cap a l’agressor.

 9. Afrontar els sentiments de pèrdua i dol en cas de separació.

 10.  Ajudar la víctima a projectar-se cap al futur.

 11. Estimular la seguretat en si mateixa, l’autoestima i les creences d’auto eficàcia.

 12. Adquirir i interioritzar mecanismes d’autocontrol individual que l’ajudi a enfrontar-se a les situacions estressants.

 13. Treballar tècniques de comunicació; fomentant la comunicació assertiva, afectiva i positiva.

 14. Tècniques d ‘apoderament. Suport en la resiliència i en la recuperació de les seves fortaleses i capacitats perquè puguin abandonar la seva posició de víctimes

 

+ DEL NOSTRE PROGRAMA

 

 

Realitza la diagnosi de la situació en el moment del primer contacte. Es treballen en sessions individuals els aspectes relacionats amb la primera acollida:

 • L’expressió de sentiments.

 • El desenvolupament d’estratègies d’enfrontament. 

 • L’anàlisi realista de les dificultats.

 • L’anàlisi dels punts forts de la jove.

 • La comprensió del fenòmen del maltractament.

 • Minvar els efectes emocionals, conseqüència de la violència de gènere.

 

El principal objectiu és oferir a les adolescents un espai de respir emocional, escolta, suport i comprensió terapèutica i refermar la presa de decisions.

 

SUPORT A LES FAMÍLIES: Es produeix un canvi en el sistema familiar per tant se l’ha d’ajudar a comprendre la violència de gènere; oferir un espai d’alleujament i donar pautes d’enfrontament i maneig de la situació.

 

El present programa s’adreça a noies adolescents i joves que es trobin en una relació violenta, i als pares i / o mares que puguin témer que les seves filles estan en una situació de risc de violència de la seva parella