EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

SERVEI D'ASSESSORAMENT I SELECCIÓ DE PERSONAL PER A LES EMPRESES

Estem creant una xarxa d'empreses amb responsabilitat social a la província de Barcelona, amb les que compartir els següents objectius:

 
1.- Sensibilitzar a la resta del món empresarial sobre la responsabilitat que socialment tenen les empreses com a productores de llocs de treball i com a elements transformadors de la societat.

2.- Facilitar la inserció laboral de dones amb especial vulnerabilitat o en clara situació de desavantatge per trobar feina o promocionar-se laborament a través de tallers de promoció personal i professional implantats coordinament a diferents departaments d'aquestes empreses i participant en procesos reals de selecció de personal.


Les empreses que col.laboren amb AMUNT DONA li oferim els següents serveis:

  • Accés a la nostra borsa de treball
  • Servei d'intermediació en seleccions de treball, amb garanties de trobar la formació, experiència, habilitats i aptituds que recerquen.
  • Acompanyament i seguiment en la inserció de les dones ocupades a la seva empresa
  • Tallers d'organització de tasques i usos del temps
  • Tallers de dinamització grupals