Actualitat

 • 25/06/2018

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL ADREÇAT A ADOLESCENTS I JOVES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I A LES SEVES FAMÍLIES

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL ADREÇAT A ADOLESCENTS I JOVES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I A LES SEVES FAMÍLIES

La violència de gènere és un problema social que afecta totes les seccions de la societat, inclosa la població juvenil o adolescent.

La violència no s'inicia normalment amb agressions físiques sinó amb comportaments de domini i abús, en moltes ocasions sense que l’adolescent tingui consciència d’estar patint aquesta violència.

Les noies joves i adolescents es poden veure embolicades i atrapades en relacions afectives, per això és fonamental una informació, psicoeducació social i atenció especialitzada que possibiliti detectar aquestes realitats i sortir-se'n.

Ajudar les adolescents i les seves famílies a identificar situacions de maltractament i aturar-les és un dels objectius prioritaris en la nostra lluita contra la violència de gènere.

La intervenció psicosocial s’orienta a assolir el desenvolupament integral de la personalitat, dotant-les estratègies i mecanismes que les ajudin a enfrontar-se a les dificultats quotidianes amb plena responsabilitat, així com a allunyar-se de qualsevol forma de violència.

 

LA NOSTRA ATENCIÓ 

Primer contacte (derivació)

Fase d’acollida. Diagnòstic integral individual

Pla d’intervenció individual (ella, família, entorn, etc)

Procés d’intervenció individual psicosocial (àmbit o línies d’acció)

 

 1. Atenció psicològica

 2. Atenció a famílies

 3. Reescolarització

 4. Capacitació laboral / inserció laboral

 5. Integració a la comunitat (informació sobre recursos i ofertes formatives i laborals existents)

 6. Activitats socioeducatives

 7. Acompanyament individual

COM ORIENTEM

 

Espai individual psicoeducatiu per a noies adolescents i joves, on s’ofereix assessorament i orientació en temes relacionats amb les seves necessitats: estudis, relacions socials, familiars, etc.

 

Grup de reflexió i diàleg per a noies adolescents i joves en el qual s’aborden les temàtiques que proposen o s’ofereixen en cada trobada com, per exemple, l’amor, la bellesa, relacions sanes, etc.

 

Grup psicoeducatiu per a famílies, que consisteix en un espai de trobada i intercanvi per poder donar acompanyament en el seu exercici de la paternitat i maternitat, particularment durant l’etapa adolescent de les seves filles.

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS 

 

Desenvolupar i implementar un programa d’intervenció que inclogui prevenció i atenció psicosocial i psicoeducativa a adolescents que han estat víctimes de violència de gènere o que es troben en una relació tòxica, així com a les seves famílies. També s’implementarà des de la visió de la prevenció.

 

Específicament:

 1. Suport i comprensió i facilitar a l’adolescent i un espai per a l’alleujament emocional.

 2. Augmentar la seguretat de la víctima i de la família.

 3. Ajudar a restablir el control sobre la seva pròpia vida prenent les seves pròpies decisions.

 4. Fer-li comprendre que ella no és responsable de la ràbia ni de les conductes violentes de la seva parella i que ningú té dret a maltractar-la.

 5. Ajudar a aclarir les expectatives de rols de gènere i mites sobre la violència masclista. 

 6. Proporcionar-li informació sobre la violència masclista i les seves conseqüències.

 7. Ajudar a reconèixer les seves fortaleses i habilitats.

 8. Ajudar-la a expressar emocions, sobretot els sentiments contradictoris cap a l’agressor.

 9. Afrontar els sentiments de pèrdua i dol en cas de separació.

 10.  Ajudar la víctima a projectar-se cap al futur.

 11. Estimular la seguretat en si mateixa, l’autoestima i les creences d’auto eficàcia.

 12. Adquirir i interioritzar mecanismes d’autocontrol individual que l’ajudi a enfrontar-se a les situacions estressants.

 13. Treballar tècniques de comunicació; fomentant la comunicació assertiva, afectiva i positiva.

 14. Tècniques d ‘apoderament. Suport en la resiliència i en la recuperació de les seves fortaleses i capacitats perquè puguin abandonar la seva posició de víctimes

 

+ DEL NOSTRE PROGRAMA

 

 

Realitza la diagnosi de la situació en el moment del primer contacte. Es treballen en sessions individuals els aspectes relacionats amb la primera acollida:

 • L’expressió de sentiments.

 • El desenvolupament d’estratègies d’enfrontament. 

 • L’anàlisi realista de les dificultats.

 • L’anàlisi dels punts forts de la jove.

 • La comprensió del fenòmen del maltractament.

 • Minvar els efectes emocionals, conseqüència de la violència de gènere.

 

El principal objectiu és oferir a les adolescents un espai de respir emocional, escolta, suport i comprensió terapèutica i refermar la presa de decisions.

 

SUPORT A LES FAMÍLIES: Es produeix un canvi en el sistema familiar per tant se l’ha d’ajudar a comprendre la violència de gènere; oferir un espai d’alleujament i donar pautes d’enfrontament i maneig de la situació.

 

El present programa s’adreça a noies adolescents i joves que es trobin en una relació violenta, i als pares i / o mares que puguin témer que les seves filles estan en una situació de risc de violència de la seva parella