Actualitat

  • 25/06/2018

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL ADREÇAT A ADOLESCENTS I JOVES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I A LES SEVES FAMÍLIES

PROGRAMA D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL ADREÇAT A ADOLESCENTS I JOVES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I A LES SEVES FAMÍLIES

La violència de gènere és un problema social que afecta totes les seccions de la societat, inclosa la població juvenil o adolescent.

La violència no s'inicia normalment amb agressions físiques sinó amb comportaments de domini i abús, en moltes ocasions sense que l’adolescent tingui consciència d’estar patint aquesta violència.

Les noies joves i adolescents es poden veure embolicades i atrapades en relacions afectives, per això és fonamental una informació, psicoeducació social i atenció especialitzada que possibiliti detectar aquestes realitats i sortir-se'n.

Ajudar les adolescents i les seves famílies a identificar situacions de maltractament i aturar-les és un dels objectius prioritaris en la nostra lluita contra la violència de gènere.

La intervenció psicosocial s’orienta a assolir el desenvolupament integral de la personalitat, dotant-les estratègies i mecanismes que les ajudin a enfrontar-se a les dificultats quotidianes amb plena responsabilitat, així com a allunyar-se de qualsevol forma de violència.